בדיקות שמיעה

 
בדיקות שמיעה נערכות ע"י קלינאית תקשורת מוסמכת ללא כל תשלום או התחייבות.
בימים א ב ג ד ה בין השעות 08.30-12.30.
ביום ג בין השעות 16.00-18.00 (קביעת תור מראש).
בשעות הבוקר בכל יום אין צורך בקביעת תורים.

בדיקת השמיעה נערכת בחדר אטום ,מבודד מהרעש הסביבתי ,של אודיולוג'יק
 
בדיקת שמיעה
 

טימפנומטריה - הענות אקוסטית

 
בדיקה המשמשת לבדיקת האזן התיכונה ובה נקבל תוצאה אם קיים חשד לקיום דלקת או נוזלים באוזן התיכונה, הסתיידות של עצמיות השמע וכו'.המכשיר משמיע צליל תוך כדי שינוי לחץ אוויר לתעלת השמיעה והרישום מתקבל מתגובת עור התוף לשינוי.
בעזרת המכשיר הנקרא אודיומטר, משמיעה קלינאית התקשורת רשימת מילים וסדרה של צלילים בתדרים מדוייקים ובעוצמות שונות. הנבדק מגיב בלחיצה על כפתור וכך מתקבל רישום סף השמיעה.
 
תוצאות בדיקות שמיעה
 
 
הצלילים מושמעים גם דרך תעלת השמע (הולכת אויר) וגם דרך הגולגולת (הולכת עצם) וכך מתקבלת אודיוגרמה המציגה את ליקוי השמיעה ומקור הליקוי (הולכתי,עצבי או מעורב).
בתחתית האודיוגרמה יש מקרא בו מצויינים פרטים לגבי מאפייני הבדיקה.

speech reception threshold) S.R.T)- סף השמיעה לדיבור.

DISC אבחנה -על כמה מילים חזר הנבדק בצורה נכונה. התוצאה מתקבלת באחוזים.

D.B. - באיזו עוצמה הושמעו המילים לנבדק.

הסימון ע"י O או X מביעים את סף השמע של הנבדק והגרף מתקבל לגבי כל אוזן בניפרד.

O=ימין בצבע אדום, X=שמאל בצבע כחו

לידע נרחב לחץ כאן

 
מכשיר אבחון שמיעה
בדיקות שמיעה באמצעות אודיומטר